Nyheter
Hjälp

Välkommen till Electronic Wiring Diagram (EWD) för Volvo Car Corporation, EWD C 2014

Nytt sätt att navigera för att hitta publikationerna på EWD:n!

Till vänster finns det två dropdown listor med ett antal bilmodeller.

Steg 1 - välj bilmodell.

Steg 2 - välj en publikation

Publikationsnumret är uppbyggt enligt följande: t.ex. 39161012

  • 39 är ett funktionsgruppnummer
  • De följande tre siffrorna är ett löpnummer (161)
  • De följande två siffrorna talar om vilket språk det gäller (01)
  • Den slutgiltiga siffran berättar om det är en preliminär utgåva (1) eller en definitivutgåva (2) av publikationen.

En preliminär utgåva kommer alltid i samband med produktionsstart och innehåller information angående säkringar, reläer, stompunkter och schemasidor. Den ersätts sedan av en definitiv publikation som är baserad på de slutgiltiga konstruktionsunderlagen för årsmodellerna. Den innehåller förutom uppdaterad information för ovan nämnda även information angående kontaktstycken, ledningsmattornas dragning i bilen, förgreningspunktsinformation och komponentbilder.

Supplementen kommer vanligtvis på hösten och innehåller uppdaterad information för de olika bilmodellerna och är ett komplement till definitivpublikationen för varje bilmodell. Det är här information om det som har blivit förändrat under produktion, eller nyheter som har tillkommit efter publiceringen av definitivboken publiceras. Kompletterande information publiceras löpande som SPJ:er i TIE.

Både preliminär, defenitiv och supplement publiceras på EWD-skivan.