Komprimera alla
Expandera alla
 

Kvalitetsbulletiner (QB)

Fastän Volvo Cars tillämpar de högsta kvalitetsstandarder, både för oss själva och våra leverantörer, kan oförutsedda produktkvalitetsproblem förekomma. Efter en noggrann granskning av alla konsekvenser för säkerhet och kundnöjdhet, inklusive juridiska överväganden, meddelar Volvo Cars alla berörda marknader om de åtgärder som måste vidtas. Det görs via ett kvalitetsmeddelande (QB).

I ett kvalitetsmeddelande lämnas information om policyvillkor, särskilt information om:

  • Problemets tekniska bakgrund

  • Vilka fordon som berörs

  • Vilka åtgärder som ska vidtas

  • Kravrutiner

Varje kvalitetsmeddelande får ett eget alfanumeriskt identifieringsnummer. Kvalitetsmeddelanden är indelade i följande sex olika kategorier:

  • Active Service Action (A)

  • Limited Action (L)

  • Policy (P)

  • Recall (R)

  • Service Action (S)

  • Delivery Stop (D)

I princip gäller alla kategorier av kvalitetsmeddelande internationellt, även om alla inte utges på alla marknader. De kan införas av alla Volvo-återförsäljare på alla marknader på de fordon som passerar.

Alla kund- och återförsäljarägda fordon, oavsett ursprungsland, måste kontrolleras vid varje service- eller reparationstillfälle för att se om det finns några ej åtgärdade kvalitetsmeddelanden, med undantag av policies. Återförsäljarna ska sträva efter att åtgärda identifierade kvalitetsmeddelanden (förutom policies) innan fordonet lämnar verkstaden. Detta arbete måste utföras utan kostnad för kunden. Alla osålda och begagnade bilar i lager måste kontrolleras och eventuella gällande kvalitetsmeddelanden (förutom policies) måste åtgärdas innan fordonet överlämnas till kunden.